ทำใบขับขี่ทุกกรณี-ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ทำใบขับขี่ทุกกรณี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 19 ก.พ. 64 นี้

ทำใบขับขี่ทุกกรณี-ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาประกาศแล้วว่า ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทำใบขับขี่ทุกกรณี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หรือก็คือ ไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือต่ออายุ เปลี่ยนประเภท หรือว่าจะเป็นยานพาหนะชนิดใดก็ล้วนแล้วแต่จะต้องขอใบรับรองแพทย์นั่นเอง 

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์แบบเก่า

อันที่จริงแล้วเรื่องใบรับรองแพทย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะการขอทำใบขับขี่ใหม่และการต่อจาก 2 ปี ไป 5 ปีนั้นจะต้องใช้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้จะรวมไปถึงการต่อใบขับขี่ด้วย โดยใบรับรองแพทย์เองก็จะต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา โดยจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

โดยเหตุผลที่การต่อใบขับขี่เองก็ต้องใช้นั้น ทางกรมการขนส่งทางบกระบุไว้ว่า สมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจมีโรคประจำตัว หรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขับรถเข้ารับการตรวจรับรองจากแพทย์ก่อนเบื้องต้น 

และจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จำเป็นต่อการขับรถเมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประกอบด้วย การทดสอบการมองเห็นสี การทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบสายตาทางกว้าง และการทดสอบปฏิกิริยา 

ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่แบบใหม่

สำหรับใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 

ส่วนในอนาคตจะมีการกำหนดสภาวะโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมหรือไม่นั้น กรมการขนส่งทางบกจะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์แบบใหม่นั้นมีการเพิ่มเติมในส่วนของโรคลมชักเข้ามาด้วย ดังนั้นใครเป็นโรคนี้ก็จะไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ ยกเว้นจะได้รับการรักษาและไม่มีอาการมาอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถทำใบขับขี่ได้ครับ และอย่าลืมนะครับว่าจะเอกสารนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนจากที่ขอนะครับ

อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่

รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก