YAMAHA เปิดศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

Yamaha Fazzio

ยามาฮ่าสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และ ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการ 11 สถาบัน

พร้อมกันนี้ยามาฮ่ายังได้เปิดศูนย์ฝึกอบรบขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยมุ่งเน้นที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำมาสู่ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง และนำมาซึ่งความปลอดภัยสู่ท้องถนนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ

สำหรับพิธีเปิดโครงการอาชีวเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน และเปิดศูนย์ขับขี่ปลอดภัย มีขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) เมื่อเร็วๆ นี้

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม คลิกทีนี้ 
ติดตาม Facebook SuperBike คลิกที่นี้

Related Articles