โปรโมชั่น Kawasaki จัดเต็ม!!

1.โปรโมชั่น รุ่น 250 มีรายละเอียดดังนี้

 • Z 250SL ABS ( 2014 – 2017 )

  1.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  1.2. Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

  1.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • NINJA 250SL ABS ( 2014 – 2017 )

  1.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  1.2. Gift Voucher มูลค่า 17,000 บาท

  1.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • NINJA 250 ( 2018 )
  1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี
  2. Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท
  3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี
 • Z 250 ( 2015 – 2018 )

  1.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  1.2. Gift Voucher มูลค่า 17,000 บาท

  1.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • KLX 250 ( 2015 – 2017 ),  D – Tracker X ( 2015 – 2017 )

  1.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  1.2. Gift Voucher มูลค่า 12,000 บาท

  1.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • KLX 250 ( 2018 ),  D – Tracker X ( 2018 )

  1.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  1.2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

  1.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • KLX 250 ( 2018 ),  D – Tracker X ( 2018 )

  1.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  1.2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

  1.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • W250 ( 2018 )

  1.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  1.2. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

2.โปรโมชั่น รุ่น 300 – 400 มีรายละเอียดดังนี้

 • Z 300 ABS ( 2015-2017 )

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท

  2.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • Z 300 ABS (2018)

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 18,000 บาท

  2.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • Versys-X 300 ABS ( 2017-2018 ) ( Tourer)

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท

 • Versys-X 300 ABS (2018 ) ( Tourer Camo )

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 17,000 บาท

  2.3. Top case มูลค่า 6,000 บาท

 • Versys-X 300 ABS ( 2017 ) ( City )

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 27,000 บาท

  2.3. Top case มูลค่า 6,000 บาท

  2.4. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 • NINJA 300 ABS ( 2015-2017 )

(Package A)

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท

  2.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

  2.4. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

(Package B)

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท

  2.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

  2.4. ฟรีท่อ Muffler Yoshimura Ninja300 R11 มูลค่า 22,700 บาท

  2.5. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 • NINJA 300 KRT Edition ( 2016-2017 ), NINJA 300 KRT Winter Test ( 2017 )

(Package A)

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 18,000 บาท

  2.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

  2.4. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 

(Package B)

  2.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  2.2. Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท

  2.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

  2.4. ฟรีท่อ Muffler Yoshimura Ninja300 R11 มูลค่า 22,700 บาท

  2.5. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 • NINJA 400 (2018)
  1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี
  2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท
  3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 

 • NINJA 400 SE (2018)
  1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี
  2. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

3.โปรโมชั่น รุ่น 650 – 900 มีรายละเอียดดังนี้

 • Z 650 ( 2017-2018 )

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 33,000 บาท

 • Vulcan S ABS ( 2015 – 2016 ) (Package A)

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 30,000 บาท

  3.3. ดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด เริ่มต้นที่ 1.99% นาน 48 เดือน ( ดาวน์ 30% )

  3.4. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

  3.5. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

 • Vulcan S ABS ( 2015 – 2016 ) (Package B :กรณี ซื้อเงินสด หรือ ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยพิเศษ ( เฉพาะดอกเบี้ยปกติ ))

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 45,000 บาท

  3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

  3.4. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • Vulcan Café ( 2017 – 2108) 

(Package A)

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 30,000 บาท

  3.3. ดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด เริ่มต้นที่ 1.99% นาน 48 เดือน ( ดาวน์ 30% )

  3.4. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

  3.5. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

(Package B :กรณี ซื้อเงินสด หรือ ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยพิเศษ ( เฉพาะดอกเบี้ยปกติ ))

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 45,000 บาท

  3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

  3.4. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • Ninja 650 ABS ( 2017-2018 ), Ninja 650 ABS KRT ( 2017-2018 )

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 33,000 บาท

 • Versys 650 ABS, Versys 650 ABS SE ( 2015 – 2018 )

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 33,000 บาท

  3.3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 • Z 900 STD ( 2017-2018 )* (Package A)

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท

  3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

  3.4. ดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด เริ่มต้นที่ 2.29% นาน 48 เดือน ( ดาวน์ 10% – 30% )

 • Z 900 STD ( 2017-2018 )* (Package B)

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 35,000 บาท

  3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 • Z 900 STD ( 2017-2018 )* (Package C)

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท

  3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

  3.4. ฟรีท่อ Muffler Yoshimura R11 มูลค่า 29,600 บาท

 • Z 900 Special edition ( 2017-2018 )*

(Package A)

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท

  3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

  3.4. ดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด เริ่มต้นที่ 2.29% นาน 48 เดือน ( ดาวน์ 10% – 30% )

(Package B)

  3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

  3.2. Gift Voucher มูลค่า 30,000 บาท

  3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 • Z900 RS/RS SE/CAFÉ (2018)*

 3.1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

 3.2. Gift Voucher มูลค่า 25,000 บาท

 3.3. ฟรี ทะเบียน/พรบ. 1 ปี

Z900 ทุกรุ่น รวม Z900/ Z900RS / Z900RS CAFE

*Z900 มีโปรโมชั่น Motorcycle Step up สำหรับผู้ที่ครอบครองรถ 150-900cc. รุ่นใดก็ได้จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

 

- Advertisement -
Bank Superbike
Bank Superbike
นักเขียนธรรมดา ที่คิดว่าไม่มีอะไรเกินคว้า ฟ้าไม่สูงไป ใจไม่ขี้ขลาด ชีวิตเรียนรู้ในวงการมา 9 ปี ขับขี่ได้ทั้ง 2 ล้อ 4 ล้อ เครื่องยนต์ไม่จำกัดซีซี ควรทำในส่งที่ควรทำ รักสุดใจ ลงแทร็กไปก็ขี่สุดตัวเช่นกัน..!!

บทความยอดนิยม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่