ไฮไลท์ GS Trophy 2018 วันที่ 2

Yamaha Fazzio

GS Trophy 2018 วันที่สอง

วันนี้เส้นทางการขับขี่ของทีม Southeast Asia ต้องเผชิญกับระยะทางกว่า 270 กิโลเมตรที่เป็นทางออฟโร้ดล้วน ๆ และนั่นคือกรวดและทรายเพียว ๆ แบบไม่มีอย่างอื่นเจือปน

สถานีทดสอบเก็บคะแนนของวันนี้มีสองสถานี อันดับแรกเป็นสถานีขับขี่ทางเทคนิค ประกอบด้วยการขึ้นและลงเนินทรายชันแบบดับจิต นอกจากขี่ขึ้นลง ยังมีการจูงรถลงเนินทรายอีกด้วย โดยบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องอยู่ในตำแหน่งด้านขวาของตัวรถ ซึ่งปกติการจูงรถลงเนินทรายชันว่ายากแล้ว แต่การยืนตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้ ทำให้งานนี้ยากขึ้นอีกหลายเท่าตัว

สถานีที่ 2 คือการขับขี่และเบรคพร้อมหักเลี้ยว โดยให้อยู่ภายในเส้นทางที่กำหนด หากส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวรถสัมผัสกับเขตกั้น ผู้ขับขี่ต้องย้อนกลับมาเริ่มใหม่ในจุดที่ผิดพลาด ทั้งสองสถานเก็บคะแนนนี้ ผู้ตัดสินให้คะแนนด้วยการจับเวลา ทีมใดใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงทีมที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดก็จะครองคะแนนสูงสุดของวันนี้ไปโดยปริยาย

 

#GStrophy #SpiritofGS
#MakeLifeARide #BMWMotorrad
#SuperBikeMagazine #AsiaMotorrad

 

Benz SuperBike
Benz SuperBikehttp://www.superbikemag.com/
ธรรมรัตน์ แซ่ลี้ นักเขียน นักแปล ที่จับพลัดจับผลูได้กลายมาเป็นนักเขียนให้กับทาง SuperBike Thailand มาตั้งแต่ปีแรก ๆ ที่ยังเป็นนิตยสาร จนกระทั่งกลายเป็นสื่อออนไลน์เต็มรูปแบบ

Related Articles