เริ่มแล้ว บิ๊กไบค์ ซิ่ง ได้ไม่เกิน 110 กม./ชม. มอเตอร์ไซค์ทั่วไปไม่เกิน 80 กม./ชม.

เริ่มแล้ว บิ๊กไบค์ ซิ่ง ได้ไม่เกิน 110 กม./ชม. มอเตอร์ไซค์ทั่วไปไม่เกิน 80 กม./ชม.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีใจความสำคัญคือการปรับความเร็วให้รถยนต์ และบิ๊กไบค์วิ่งได้เร็วขึ้น โดยมีเงื่อนไขกำกับ 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

เริ่มแล้ว บิ๊กไบค์ ซิ่งได้ไม่เกิน 110 กม./ชม.
เริ่มแล้ว บิ๊กไบค์ ซิ่งได้ไม่เกิน 110 กม./ชม.

ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน เป็นทางหลวงที่ออกแบบเพื่อให้ยานพาหนะต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนในอัตราความเร็วที่สูงได้ด้วยความปลอดภัย จึงสมควรกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพทาง ประกอบกับมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

สำหรับชาวสองล้อก็สรุปให้ตรงนี้ง่ายๆ ว่า รถเล็กไม่เกิน 80 กม./ชม. บิ๊กไบค์ไม่เกิน 110 กม./ชม. แต่ต้องเป็นถนนที่มี 4 เลน มีเกาะกลางเป็นกำแพง และไม่มีจุดกลับรถที่อยู่ระดับเดียวกับถนน (ต้องมีสะพานเกือกม้าให้กลับรถ) นอกจากนี้หากมีป้ายกำกับความเร็วก็ต้องทำตามป้ายกำกับความเร็วเช่นเดิม

 

เพื่อนๆ นักบิดสองล้อมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกฎกระทรวงใหม่นี้ สามารถออกความเห็นกันได้นะครับ แต่รบกวนให้แสดงความเห็นกันอย่างสุภาพกันนะครับ

อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่

รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก